Κατασκευή Αυτοματοποιημένων Μηχανών

Σχεδιασμός και κατασκευή πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων για την αύξηση της παραγωγής στις βιομηχανίες εμφιάλωσης και συσκευασίας. Τα συστήματα αυτά ολοκληρώνουν την γκάμα των ταινιομεταφορέων σε μία γραμμή εμφιάλωσης και συσκευασίας.

Subscribe Newsletter