Μηχανουργικές εργασίες

Χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και άρτια τεχνική κατάρτιση εξασφαλίζουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες!

Οι δυνατότητες του εξοπλισμού μας, καθώς και οι χώροι των εγκαταστάσεών μας, επιτρέπουν την εκτέλεση σύνθετων και βαρέων μηχανουργικών εργασιών. Η ειδίκευσή μας στην ακρίβεια των ρεκτιφιέ, καθώς και ο εξοπλισμός μας σε όργανα μετρήσεων υψηλής ακρίβειας, μπορεί να βεβαιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

 

Εγγραφή στο newsletter